Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2020, št. 10, marec 2020 : 154-155

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Red. prof. dr. Dean Korošak

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo in Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Inštitut za fiziologijo, Maribor
dean.korosak@um.si

Izr. prof. dr. Bojan Musil

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Maribor

Asist. Nejc Plohl

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta in Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Maribor

Doc. dr. Tanja Simonič Korošak

Studio TSK Oblikovanje krajine, Maribor

Doc. dr. Nenad Čuš Babić

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Maribor

 

Naslov članka

Interdisciplinarni pristop k celostnemu zaznavanju grajenega okolja

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top