Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 23–25, november 1993 : 63–66

DOI: 10.5379/urbani-izziv-1993-23-25-010

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Leonid LENARČIČ

 

Naslov članka

Metodologija ambientalno urbanističnega modeliranja prometa v mestih – predlog modela

 

Povzetek

Avtor opozarja, da velik del mestnih kubatur in kvadratur služi zgolj komuniciranju. V primerih, kjer je lokacijska struktura mesta že homogeno strnjena pa je potrebno prilagajanje prometa že obstoječi mestni infrastrukturi. Ponujena rešitev ali metoda za reševanje teh problemov prostorsko sintetizira planološke in prometno ambientalne dejavnike, eden od katerih je tudi ambientalna kapaciteta.

 

Ključne besede

ambient, promet, modeliranje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top