Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 23–25, november 1993 : 32–40

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1993-23-25-006

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Nataša MILANOVIĆ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
natasa.milanovic@uirs.si

 

Naslov članka

Vloga stanovanjske politike v procesu transformacije mest Srednje Evrope

 

Povzetek

Besedilo obravnava proces privatizacije stanovanj in urbane rehabilitacije v transformaciji srednjeevropskih mest. Spremembe zahtevajo obsežno privatizacijo podjetij, pa tudi zemljišč in stanovanj. Proces privatizacije stanovanj vključuje spremembe v lastništvu, upravljanju stanovanjskega fonda in nov sistem stanovanjskih financ, ki bodo vplivali na novo stanovanjsko izgradnjo, modernizacijo in rehabilitacijo obstoječega stanovanjskega fonda in bodo lahko privedle do socialnih in fizičnih sprememb v mestih. Vprašanje je, ali bo stanovanjska privatizacija v srednjeevropskih mestih vodila v boljše možnosti za rehabilitacijo ali pa bo obratno.

 

Ključne besede

Srednja Evropa, tržno gospodarstvo, stanovanjska politika

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top