Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 32–33, december 1997 : 9–15

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1997-32-33-002

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Roberto ROCCO

Delft University of Technology, Faculty of Architecture, Delft, Nizozemska
rocco@bk.tudelft.nl

 

Naslov članka

Mestne politike in civilna družba: orodja ustvarjanja urbanega prostora v mestu Sao Paolo

 

Povzetek

V prispevku so predstavljeni zgodovinsko ozadje razmer v mestu Săo Paolo, poskusi urejanja prostora, priprava mestnega urbanističnega načrta, težave z uveljavljanjem posameznih orodij ustvarjanja mestnega prostora in razlogi za uspehe ali neuspehe posameznih početij. Pomemben vidik reševanja prostorskih problemov v razvoju mestu je tudi preprečevanje družbene in prostorske segregacije. Mestna prostorska politika je predstavljena s tremi primeri ukrepov. V zaključku sta prikazana dva primera udejanjanja politik.

 

Ključne besede

Brazilija, mestna politika, Sao Paolo, urbanistični načrt

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top