Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 32–33, december 1997 : 35–49

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1997-32-33-005

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Alenka FIKFAK

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
alenka.fikfak@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Urejanje nemestnih naselij: metoda in elementi metode za pripravo ureditvenih načrtov

 

Povzetek

Človek danes postaja vse bolj pomemben kot središčna točka, kjer se začnejo, končajo in križajo vse poti. Spremembe, ki se odvijajo okoli njega, vključujejo celoten prostor, ki ni več nacionalno opredeljen. V tem okviru sta začasnost in fleksibilnost prevladujoči in odločilni komponenti nove prostorske organiziranosti. Zato se ne moremo več opirati in/ali ponavljati tradicionalnih modelov. Prispevek sloni na primerih, ki vključujejo razvojno komponento, na podlagi katerih lahko razumemo spreminjanje in preoblikovanje strukture v odnosu do vsebine. Na nove posege v naselju vpliva obstoječa struktura, ki zaradi zakonskih določil omogoča ali zavira spremembe in širitve naselij. Vsak poseg v strukturo preoblikuje obstoječi poselitveni vzorec. Razumevanje dinamične rasti naselja mora zato postati temelj novim ureditvenim načrtom, ki za razliko od tradicionalnih statičnih načrtov ne določajo končnega stanja, temveč omogočajo hitro odzivanje s stalnim prilagajanjem in spreminjanjem.

 

Ključne besede

podeželje, urbana ruralnost, ureditveni načrt, urejanje naselij, vas

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2023 by UIRS
Back To Top