Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 9, št. 1, junij 1998 : 3–16

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1998-09-01-001

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Andrej GULIČ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
andrej.gulic@uirs.si

 

Naslov članka

Vpliv transportne in energetske infrastrukture na regionalni razvoj Slovenije

 

Povzetek

Avtor obravnava možnosti za oblikovanje skupnih in prostorsko enotnih transportno-energetskih koridorjev v Sloveniji. Predstavlja jih v treh osnovnih razvojnih scenarijih – idealnem, aktivnem in tendenčnem scenariju ter ocenjuje potencialne vplive njihovega udejanjenja na regionalno prostorski razvoj Slovenije. Osnovni namen prispevka je preučitev možnosti in oblikovanje strokovnih ter načrtovalskih osnov za prostorsko in tehnološko čim bolj povezano obnovo sedanje ter izgradnjo nove prometne in energetske infrastrukture, tudi glede smotrnega povezovanja osnovnih razvojnih središč v državi.

 

Ključne besede

energetika, infrastruktura, regionalni razvoj, scenariji razvoja, Slovenija, transport

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top