Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 9, št. 1, junij 1998 : 17–30

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1998-09-01-002

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Alma ZAVODNIK

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, Ljubljana, Slovenija
alma.zavodnik@fgg.uni-lj.si

 

Naslov članka

Razvoj sistemov poselitve: od ideje centralnosti do disperzije

 

Povzetek

Problem razvoja sistemov poselitve zajema poleg prostorske tudi časovno komponento. Pristopi k reševanju vprašanj usmerjanja poselitve predvsem na regionalni in nacionalni ravni (katerekoli države) so zato vse kompleksnejši. Jedro prispevka je osredotočeno predvsem v spoznavanje in razumevanje obstoječih poselitvenih vzorcev, z namenom oblikovanja usmeritev za njihov nadaljnji razvoj. Poudarek je zato na prepoznavanju posameznih elementov poselitvenih vzorcev, ki jih opazujemo kot pojav v prostoru (morfološka analiza poselitvenih vzorcev). Za primerjavo in dodatno utemeljitev je bilo izbranih šest različnih poselitvenih vzorcev iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Švice, Italije in Hrvaške. V zaključku so izpostavljene nekatere možnosti nadaljnjega vplivanja na razvoj poselitve v vse bolj kompleksnih razmerah razvitih zahodnih družb.

 

Ključne besede

poselitev, poselitveni sistem, poselitveni vzorec, prostorska organizacija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top