Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 9, št. 1, junij 1998 : 41–51

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1998-09-01-004

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Aleš ŠAREC

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje, Ljubljana, Slovenija
asarec@siol.net

 

Naslov članka

Urbano vas Slovenijo graditi ob postajah javnega prometa

 

Povzetek

Poselitev Slovenije postaja vsebolj razpršena in nesmotrna z vidika javnih interesov in načel trajnostnega razvoja. V prispevku so predstavljena razmišljanja o nadaljnji »automobilizaciji« Slovenije, gibanju števila prebivalstva in razmestitev le-tega in ukrepom za racionalizacijo poselitvene strukture ter gibanja. Kot ukrepi za reševanja nastalih razmer se ponujajo uvedba optimalnih poselitvenih vzorcev in javnega potniškega prometa. Razmišljanja so ilustrirana s primeri iz domače in tuje prakse.

 

Ključne besede

javni potniški promet, poselitev, stanovanjska soseska, trajnostni razvoj, urbanizacija, Žusterna

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top