Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 9, št. 2, december 1998 : 25–32

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1998-09-02-003

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Metka SITAR

Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, Katedra za stavbarstvo, prostorsko načrtovanje in varstvo okolja, Maribor, Slovenija
metka.sitar@uni-mb.si

 

Naslov članka

Nova planerska kultura – iniciativa za varstvo okolja

 

Povzetek

V besedilu so izpostavljena vprašanja prihodnjega prostorskega planiranja, pri čemer sta kot najpomembnejši izpostavljeni preživetje človeštva in ustvarjanje zdravega in prijetnega okolja. Sledijo jim vprašanja vezana na dileme planiranja za bodočnost in uvajanja novih postopkov ter inštrumentov v planersko prakso.

 

Ključne besede

planerska orodja, prostorski dokumenti, prostorsko planiranje, varstvo okolja

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top