Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 9, št. 2, december 1998 : 39–44

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1998-09-02-005

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Mojca ŠAŠEK DIVJAK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
mojca.sasek@uirs.si

 

Naslov članka

Kazalci urbanega razvoja po načelu trajnosti

 

Povzetek

Razvoj v prostoru je odraz posledic razvojnih odločitev na vseh področjih življenja in dela. Zato je treba vsa vprašanja v zvezi z načrtovanjem prostora reševati celostno, v povezavi z gospodarskim in družbenim razvojem, pa tudi z upoštevanjem naravnih danosti in omejitev, to je po načelih trajnostno uravnoteženega razvoja. Za merjenje trajnosti v urbaniziranih območjih je treba opredeliti niz kazalcev. Uporaba le-teh je predstavljena na primeru.

 

Ključne besede

kazalci, monitoring, Slovenija, trajnostni razvoj, urbani razvoj

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2023 by UIRS
Back To Top