Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 11, št. 1, junij 2000 : 3–15

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2000-11-01-001

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Kaliopa DIMITROVSKA ANDREWS

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
kaliopa.dimitrovska@uirs.si

 

Naslov članka

Procesi urbanizacije v Sloveniji in posledice na urbana omrežja

 

Povzetek

V prispevku so prikazani procesi spreminjanj struktur naselbinskih sistemov Evrope in Slovenije. Predpostavke, ki jih je potrebno upoštevati kot izhodišča razvoja urbanega sistema sledijo posameznim ravnem diskurza, od evropske prek državne ali regijske ravni do lokalne. Tako je tudi usmerjanje urbanizacije različno za različne ravni. Prikazana sta dva primera usmerjanja procesov urbanizacije na lokalni ravni, za ljubljansko funkcionalno urbano regijo in občino Domžale. Prispevek zaključujejo razmišljanja o ukrepih in instrumentih izvajanja politik urbanega razvoja.

 

Ključne besede

Domžale, Evropska unija, Ljubljana, Slovenija, urbanizacija, urbano omrežje, urbana regija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top