Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 11, št. 1, junij 2000 : 16–26

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2000-11-01-002

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Peter GULIČ

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje, Ljubljana, Slovenija
peter.gulic@gov.si

 

Naslov članka

Analize in problemi prostorskega razvoja za planiranje omrežij družbene in gospodarske infrastrukture na ravni države

 

Povzetek

Najpomembnejši programi Evropske unije zadevajo transportne mreže, bolj natančno evropsko mrežo železnic velikih hitrosti in hitrih prog ter reorganizacijo letalskih transportov. V območju severnega dela EU smo tako priča intenzivnemu planiranju, projektiranju in gradnji osnov, ki povezujejo relacije mobilnosti obsežnih teritorialnih bazenov in internacionalnih destinacij in ki usmerjajo promet tudi globalnih ekonomij. Ta izhodišča so osnova za analizo opredelitev potreb pri usmerjanju strategije prostorskega razvoja Slovenije ter razumevanja prostorskih razvojnih problemov pred oblikovanjem prioritet.

 

Ključne besede

Evropska unija, poselitev, Slovenija, transport, urbana omrežja

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top