Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 11, št. 1, junij 2000 : 27–33

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2000-11-01-003

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Miran GAJŠEK

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje, Ljubljana, Slovenija

 

Naslov članka

Prostorsko planiranje in omrežje mest v Sloveniji: kako prometno-logistični terminali in podjetniške cone spodbujajo razvoj mest

 

Povzetek

V članku je predpostavljena razvojna soodvisnost med urbanimi centri in transportnimi omrežji ter prikazan problem urbanega razvoja v povezavi z razvojem transportne infrastrukture. Obenem je odprta razprava o naravi urbanega v postindustrijski družbi. Prometna vozlišča in podjetniške cone so izpostavljeni kot pomembni elementi času primerne naselbinske strukture. Sledijo kategorizacija prometnih terminalov, prikaz razmer v Evropski uniji in primer planskih opredelitev v Veliki Britaniji. V zaključku so predstavljena razmišljanja o nujni povezanosti prostorske planske dimenzije in gospodarskega planiranja.

 

Ključne besede

podjetniška cona, prometno-logistični terminal, prostorsko planiranje, Slovenija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top