Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 11, št. 1, junij 2000 : 27–33

DOI: 10.5379/urbani-izziv-2000-11-01-003

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Miran GAJŠEK

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje, Ljubljana, Slovenija

 

Naslov članka

Prostorsko planiranje in omrežje mest v Sloveniji: kako prometno-logistični terminali in podjetniške cone spodbujajo razvoj mest

 

Povzetek

V članku je predpostavljena razvojna soodvisnost med urbanimi centri in transportnimi omrežji ter prikazan problem urbanega razvoja v povezavi z razvojem transportne infrastrukture. Obenem je odprta razprava o naravi urbanega v postindustrijski družbi. Prometna vozlišča in podjetniške cone so izpostavljeni kot pomembni elementi času primerne naselbinske strukture. Sledijo kategorizacija prometnih terminalov, prikaz razmer v Evropski uniji in primer planskih opredelitev v Veliki Britaniji. V zaključku so predstavljena razmišljanja o nujni povezanosti prostorske planske dimenzije in gospodarskega planiranja.

 

Ključne besede

podjetniška cona, prometno-logistični terminal, prostorsko planiranje, Slovenija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top