Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 12, št. 1, junij 2001 : 46–51

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2001-12-01-005

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Maruška ŠUBIC KOVAČ

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za komunalno gospodarstvo, Ljubljana, Slovenija
maruska.subic@fgg.uni-lj.si

 

Naslov članka

Cilji in instrumenti zemljiške politike ter rast in razvoj mest

 

Povzetek

Instrumenti zemljiške politike so povezani z njenimi cilji ter ustavno opredeljenimi lastninsko-pravnimi razmerji. Ker so se v Sloveniji ta razmerja spremenila, se morajo spremeniti tudi instrumenti zemljiške politike. Pri oblikovanju samih instrumentov je treba upoštevati temeljna načela, iz katerih izhajajo posamezni postopki.. Le ustrezno zakonsko opredeljeni instrumenti zemljiške politike lahko zaživijo v praksi in vplivajo na rast in razvoj mest v Sloveniji.

 

Ključne besede

cilji zemljiške politike, instrumenti zemljiške politike, rast in razvoj mest, zemljiška politika

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top