Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 14, št. 1, junij 2003 : 55–59

(Razmišljanja)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2003-14-01-009

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Gregor ČOK

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
gregor.cok@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Gospodarske cone: vsebinska in terminološka opredelitev

 

Povzetek

Številno ustanavljanje novih gospodarskih con odraža določene potrebe lokalnega podjetništva pri iskanju površin za vzpostavitev ali širitev delovanja. Različne definicije ustanovljenih območij za proizvodnjo, trgovino, storitve in servise nakazujejo, da je trenutni podjetniški trend usmerjen v široko paleto dejavnosti, ki bi jih načrtovalci prostora radi postavili v isti okvir. Neopredeljena terminologija in relativno razpršeno ustanavljanje novih območij sta predvsem posledica prenačelnih prostorskih strategij (regionalnih in nacionalnih), ki pri umeščanju novih ali obuditvi zdajšnjih con ne opredeljujejo konkretnega števila, velikosti in tipologije.

 

Ključne besede

industrijske cone, obrtne cone, prostorske strategije, poslovne cone, racionalna raba virov, terminološke opredelitve, vplivi na okolje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top