Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 14, št. 1, junij 2003 : 5–10

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2003-14-01-001

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Andrej PRELOVŠEK

Panprostor, d. o. o., Ljubljana, Slovenija
andrej.prelovsek@guest.arnes.si

 

Naslov članka

Nekatere izgubljene priložnosti novih zakonov

 

Povzetek

V prispevku so predstavljena konstruktivna razmišljanja o nekaterih pomanjkljivostih nedavno sprejetih zakonov s področij urejanja prostora in graditve objektov. Kritike zakonov so v zvezi z nedoslednim uveljavljanjem koncepta deregulacije, vsebino prostorskih aktov, mehanizmi motivacije, aspiracij in dobičkov ter zanemarjanjem pobud, ki so motorji urejanja prostora. Posebno sta izpostavljena nekomunikativnost zakonov in pomanjkanje mehanizma za doseganje kakovostne arhitekture in urejenosti okolja.

 

Ključne besede

zakon o graditvi objektov, zakon o urejanju prostora

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top