Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 14, št. 1, junij 2003 : 15–20

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2003-14-01-003

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje, Ljubljana, Slovenija
alma.zavodni@fgg.uni-lj.si

 

Naslov članka

Prostorsko planiranje na poti k sistemski ureditvi

 

Povzetek

V prispevku je opisana široka paleta vprašanj in problemov, ki nastajajo v vsakodnevni praksi na področju prostorskega planiranja, tudi v razmerju med državnim in lokalnim prostorskim planiranjem. Vprašanja in problemi so metodološke, vsebinske in proceduralne narave ter se tičejo celovitega sistema prostorskega planiranja v Sloveniji. Izpostavljeni so vloga planiranja na ravni lokalne skupnosti, pristojnosti glede prostorskega razvoja na njenem območju ter možnosti usklajevanja z državnimi, predvsem sektorskimi interesi. Odprta so tudi vprašanja nove sistemske ureditve prostorskega planiranja z uvedbo novih prostorskih aktov in planiranja na regionalni ravni, ki v zakonu o urejanju prostora sistemsko in procesno še niso ustrezno rešena. V sklepnem delu je podanih nekaj predlogov za vzpostavitev sistema prostorskega planiranja, ki bo sodoben, usklajen, fleksibilen, odprt in usmerjen v sodobne rešitve in premagovanje togosti tradicionalnih postopkov prostorskega planiranja.

 

Ključne besede

hierarhija prostorskih aktov, horizontalno in vertikalno usklajevanje, prostorsko planiranje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top