Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 14, št. 1, junij 2003 : 41–50

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2003-14-01-007

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Aleš BIZJAK

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za splošno hidrotehniko, Ljubljana, Slovenija
ales.bizjak@fgg.uni-lj.si

Matjaž MIKOŠ

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za splošno hidrotehniko, Ljubljana, Slovenija
matjaz.mikos@fgg.uni-lj.si

 

Naslov članka

Slovenska in evropska pravna določila varstva in obnove rečnih koridorjev

 

Povzetek

Ob stanju hidromorfološke ohranjenosti rečnih koridorjev slovenske hidrografske mreže bo treba zaradi zahtev domače in evropske zakonodaje s področja vodarstva in varstva narave obnoviti nekatere odseke vodotokov, ki smo jih v preteklosti regulirali iz različnih razlogov. Za trajno reševanje takšnih problemov je treba poskrbeti za skrbno načrtovanje obnov rečnih koridorjev na za to primernih odsekih vodotokov, ustrezno umeščenost v prostorsko načrtovalske akte, prav tako pa tudi za utečen upravni postopek in urejeno vzdrževanje območij obnove. Ker gre za vračanje nekdaj odvzetih vodnih zemljišč nazaj v domeno vodnega ekosistema in dinamike hidromorfoloških procesov, posledično pa tudi vzdrževanje omenjenih zemljišč, se kot pomemben dejavnik uveljavlja tudi javnost, ki ji tu prav tako pripada mesto po črki domače in evropske zakonodaje. Ne nazadnje so poleg načrtovalskega in upravnega dela ter konsistentnega sodelovanja javnosti za uspešno izvedbo obnove rečnega koridorja pomembni tudi znanje in dobra praksa projektnega vodenja projektov ter tehnične izvedbe takšnih posegov.

 

Ključne besede

obnova vodotokov, rečni koridorji, upravni postopek, varstvo narave, vodna politika, vodno pravo, zakonska določila

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top