Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 16, št. 2, december 2005 : 94–99

(Metode in tehnike)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2005-16-02-013

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Igor MAHER

Mestna občina Koper, Koper, Slovenija
igor.maher@koper.si

Leon GOSAR

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem, Ljubljana, Slovenija
leon.gosar@fgg.uni-lj.si

Slavko MEZEK

Regionalni razvojni center Koper, Koper, Slovenija
slavko.mezek@rrc-kp.si

Manca PLAZAR MLAKAR

Studio Mediterana, d. o. o., Izola, Slovenija
manca.mlakra@gmail.com

 

Naslov članka

Prostorski informacijski sistem v programu CAMP Slovenija: podatki in metapodatki

 

Povzetek

S prostorskimi podatki se danes posredno ali neposredno ukvarjajo država, lokalne skupnosti, podjetja, številne vladne in nevladne organizacije, društva in druge neformalne skupine. Javnost želi in mora biti obveščena, kaj se dogaja v prostoru, v katerem živi, kateri projekti in aktivnosti se dogajajo, in ob tem s svojim mnenjem in aktivnostmi vplivati na čim bolj kakovostno bivanje v prostoru. Informacije, povezane s prostorom in prostorskimi projekti, so razpršene. Tudi učinkovita izmenjava informacij med občinami in državnimi upravnimi organi se še ne izvaja. Prostorsko načrtovanje je multidisciplinarna dejavnost z veliko sodelujočimi področji in ravnmi. Za uspešno delovanje v prostorskem načrtovanju je treba zagotavljati učinkovito sodelovanje med vsemi nosilci urejanja prostora – med državo in lokalnimi skupnostmi, med posameznimi organi državne uprave ter med lokalnimi skupnostmi samimi. V procesu prostorskega načrtovanja je zato izredno pomembna izmenjava informacij, kar pa je mogoče le z dobrim sistemom za njihovo zbiranje in posredovanje.

 

Ključne besede

prostorski podatki, metapodatki, prostorski informacijski sistem, prostorsko načrtovanje, CAMP

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top