Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 16, št. 2, december 2005 : 62–69

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2005-16-02-007

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Mojca ŠAŠEK DIVJAK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija

 

Naslov članka

Sinergetsko snovanje novega zgostitvenega središča IIovica v južnem delu Ljubljane

 

Povzetek

Članek obravnava celosten pristop pri načrtovanju nove, trajnostno oblikovane soseske Ilovica v južnem delu Ljubljane. Izdelan je bil kot vzorčen model večje zgostitve poselitve, ki bi omogočala tudi sanacijo obstoječe gradnje nizke gostote s pomanjkljivo komunalno opremljenostjo. Poleg arhitektonsko-urbanističnega snovanja in reševanja tehnoloških problemov smo prikazali tudi možnost realizacije ob pomoči inštrumentov zemljiške politike (komasacije in drugih) ter izdelali oceno ekonomske upravičenosti investicije. Takšni večji prostorski projekti zahtevajo multidisciplinaren pristop, pri katerem le sodelovanje različnih strokovnjakov in tudi širše skupnosti pripelje do dobrih rezultatov s sinergetskimi učinki, ki so posledica skupnega prizadevanja.

 

Ključne besede

zgostitev poselitve, trajnostna soseska, instrumenti zemljiške politike, ocena ekonomske upravičenosti, multidisciplinaren pristop

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2023 by UIRS
Back To Top