Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 19, št. 1, junij 2008 : 94–103

(Razmišljanja)
UDK: 711.3:379.845(497.4)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2008-19-01-011

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Aleš GOLJA

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija
ales.golja@fgg.uni-lj.si

Mitja BRILLY

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija
mitja.brilly@fgg.uni-lj.si

 

Naslov članka

Urejanje podeželskega prostora za rekreacijske namene na primeru zgornjega povodja reke Soče

 

Povzetek

Članek se na primeru zgornjega povodja reke Soče ukvarja s problematiko uporabe naravnih vrednot v turistične in rekreacijske namene. Predlagamo model ureditve rekreacijske rabe odseka reke Soče, izdelavo predloga formalnopravne ureditve upravljanja obravnavanega prostora in izdelavo režima upravljanja odseka reke Soče v rekreacijske namene, za kar smo izbrali najbolj obremenjeno območje povodja Soče v poletnih mesecih, to je devetkilometrski odsek Log Čezsoški–Trnovo ob Soči, in poskušali izdelati realen predlog trženja, predlog kontrole in predlog prostorske ureditve za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Izbrana metodologija združuje znanje in prakse različnih strok, saj je treba tako kompleksno problematiko reševati v interdisciplinarni povezavi ekspertnih spoznanj. Naše glavno teoretsko izhodišče je bilo varstvo okolja, katerega cilj je varovati prostor kot vrednoto vsepovsod in v vseh njenih pojavnih oblikah. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne razmere za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na izbranem območju lahko povežemo prostor z vsemi njegovimi sestavinami in značilnostmi, športno rekreacijo in turizem ter dosežemo kakovostno življenje avtohtonega prebivalstva, dobro počutje gostov, varovanje naravnega okolja, omogočanje gospodarskega razvoja, ustvarjanja delovnih mest in dohodka.

 

Ključne besede

varstvo okolja, rekreacija, turizem, reka Soča, Zgornje Posočje, krajinski park

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top