Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 21, št. 1, junij 2010 : 21-31

(Članki)
UDK: 712.27:316.334.56(497.451.1)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Karmen BUKVIČ

Videm pri Ptuju, Slovenija
bukvic.karmen@gmail.com

 

Naslov članka

Pomen vrtičkarske dejavnosti v Ljubljani za posameznika, okolje in mesto

 

Povzetek

V besedilu je pomen vrtičkarske dejavnosti v Ljubljani obravnavan s treh vidikov: z družbenega in ekološkega vidika ter vidika mesta kot prostorske enitete. Vrtičkarstvo v mestu kot običajna urbana praksa zadeva več aspektov, ne le preskrbe s hrano, kot je poudarek tega besedila. Kot neformalna družbena dejavnost zadovoljuje mnoge potrebe posameznikov in se nanaša na kakovost življenja in bivalnega okolja. Slednje je pomembno tudi ob upoštevanju prostorskih vrednot in preferenc, saj v proučevanju vrtičkarstva kot družbenega pojava ugotavljamo kulturno specifični in družbeni pomen te dejavnosti za ljubljanske prebivalce. Vrtičkarstvo je torej ob ustreznih pogojih ter urejanju in nadziranju dejavnosti pozitivno v več vidikih, ne le za uporabnike, ampak tudi za mesto in okolje sámo, saj je pomemben del zelenega sistema mesta in s tem pozitivne mestne podobe. Nesoglasja, do katerih je prišlo zaradi sanacije vrtičkarskih območij v Ljubljani, so zahtevala ustrezno reševanje problematike vrtičkarstva. Zaradi tega dejstva in da bi se preprečili problemi, ki potencialno izhajajo iz te dejavnosti, pa poudarjamo pomembnost in smiselnost vrtičkarstva, s poudarkom na prednostih, ki jih ta praksa prinaša.

 

Ključne besede

vrtičkarstvo, družbeni pojav, vrtičkarji, prostorska sociologija, Ljubljana, Slovenija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top