Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 21, št. 1, junij 2010 : 51-60

(Članki)
UDK: 728.22:332.8(512.317)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Yung YAU

City University of Hong Kong, Department of Public and Social Administration, Kowloon, Hongkong
y.yau@cityu.edu.hk

 

Naslov članka

Občutek pripadnosti skupnosti in sodelovanje lastnikov pri upravljanju večstanovanjskih stavb: raziskava v Hongkongu

 

Povzetek

Zaradi nezadostnega sodelovanja lastnikov pri upravljanju večstanovanjskih stavb upravljanje mnogih stanovanjskih zgradb v Hongkongu ni učinkovito. Ustrezno upravljanje stanovanjskih blokov je namreč odvisno od prostovoljnih prizadevanj posameznih lastnikov. Ti pogosto izkoriščajo upravljavske napore drugih, saj koristi dobrega upravljanja stavb pojmujejo kot skupno dobro. Poleg spodbud, kot so subvencije, ki jih ponujajo državni organi, in strožji ukrepi odgovornih organov zoper lastnike, ki zanemarjajo svoje stavbe, tudi raziskovalci trdijo, da bi bile lahko pri obravnavanju problemov, povezanih z upravljanjem večstanovanjskih stavb, učinkovite tudi rešitve skupnosti. Povečuje se namreč zanimanje za uporabo socialnega kapitala, ki velja za dobrino zaupanja, vzajemnosti in sodelovanja, da bi se spodbudilo kulturo sodelovanja med lastniki, vendar primanjkuje empiričnih raziskav o tem, ali ima socialni kapital res pomembno vlogo pri upravljanju večstanovanjskih stavb. Ta raziskava preučuje povezavo med socialnim kapitalom in sodelovanjem lastnikov pri upravljanju večstanovanjskih stavb v Hongkongu. Ugotovitve te raziskave imajo pomembne posledice v praksi in stanovanjski politiki. Za trajnostno upravljanje obstoječega stavbnega fonda v Hongkongu lahko javni upravljavci poleg uporabe finančnih spodbud ali nespodbud usmerijo svoje napore k razvoju občutka pripadnosti skupnosti.

 

Ključne besede

kolektivni ukrepi, občutek pripadnosti skupnosti, upravljanje večstanovanjskih stavb, sodelovanje stanovalcev, socialni kapital

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top