Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 21, št. 1, junij 2010 : 61-69

(Članki)
UDK: 71:378(497.4)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Alenka TEMELJOTOV SALAJ

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Nova Gorica, Slovenija
alenka.temeljotov-salaj@gea.college.si

Ajda Fošner

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Nova Gorica, Slovenija
ajda.fosner@gea-college.si

Jerneja Jurca

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Nova Gorica, Slovenija
jerneja.jurca@siol.net

Irena Karčnik

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Nova Gorica, Slovenija
irena.karcnik@siol.net

Irena RAZPOTNIK

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Nova Gorica, Slovenija
janez.razpotnik@amis.net

Lidija DOVGAN ŽVEGLA

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Nova Gorica, Slovenija
lidija.zvegla@siol.net

 

Naslov članka

Znanja, veščine in kompetence za urejanje prostora

 

Povzetek

Skladno s tehnološkim in z znanstvenim napredkom ter vse večjo kompleksnostjo družbenih procesov se je tudi na področju urejanja prostora pojavila potreba po interdisciplinarnosti znanj, veščin in kompetenc posameznika. Proces urejanja prostora namreč vključuje potrebo po poznavanju različnih strokovnih in znanstvenih področij, od bolj umetniško usmerjenih, prek socioloških do popolnoma inženirsko-tehničnih vej in ekonomsko-pravnih področij. Tako mora posameznik znanja, ki jih pridobi med študijem, za svoje uspešno delo dopolniti in nadgraditi tudi s številnimi veščinami in kompetencami. Da bi prepoznale te in določile njihovo pomembnost, smo izvedle anketo med strokovnjaki, ki se ukvarjajo z obravnavanim področjem v Republiki Sloveniji. Rezultati ankete nam ponujajo vpogled v spekter področij, ki jih morajo ti strokovnjaki poznati, njihove specifične kompetence, prirojene in pridobljene veščine in probleme, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Le v povezavi različnih disciplin lahko pričakujemo uspešno rešitev problemov. Na mejnih področjih različnih ved namreč nastajajo nova znanja in spoznanja, ki omogočajo oblikovanje novih strokovnih in znanstvenih rešitev.

 

Ključne besede

urejanje prostora, interdisciplinarnost, znanja, veščine, kompetence

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top