Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 25, št. 2, december 2014 : 5–18

(Članki)
UDK: 316.75:711.4(497.115)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2014-25-02-001

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Visar Hoxha

College ESLG, Department of Real Estate Management, Priština, Kosovo
visar.hoxha@eukos.org

Kaliopa DIMITROVSKA ANDREWS

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Nova Gorica, Slovenija
kaliopa.dimitrovska-andrews@evro-pf.si

Alenka TEMELJOTOV SALAJ

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, Nova Gorica, Slovenija
alenka.temeljotov-salaj@evro-pf.si

 

Naslov članka

Kulturni dejavniki, ki vplivajo na urbanistov namen urejanja javnih prostorov v Prištini

 

Povzetek

Kulturni dejavniki lahko vplivajo na to, kako urbanist ureja prostor. Kulturna identiteta ali ideologija pomembno vpliva na urbanistično načrtovanje, vendar je te vplive težko izmeriti, zato se pogosto spregledajo. V raziskavi preučujemo, kateri dejavniki vplivajo na urbanistovo percepcijo v Prištini, ki se izraža tudi v namenu njegovega oblikovanja in ustvarjanja prostora. Dejavnike smo povzeli iz prejšnjih raziskav ter vključujejo narodno identiteto, etnonacionalizem, socialne konstrukte in politične pritiske. Uporabili smo kvalitativno metodo raziskave s primerjalno analizo primerov. Z namenskim vzorčenjem in polstrukturiranimi intervjuji z izbranimi urbanisti v Prištini smo ugotovili, kako ti dejavniki vplivajo na njihovo percepcijo in namen urejanja prostora. Izkazalo se je, da na percepcijo najpomembneje vpliva narodna identiteta, sledijo politični pritiski, najmanjši vpliv pa imajo etnonacionalizem in socialni konstrukti. Poleg tega ima strukturna relativnost percepcij in namenov urbanistov pozitivne učinke. Izsledki raziskave poudarjajo elemente, ki bi jih morali upoštevati urbanisti na Kosovu, in dajejo dobro osnovo za nadaljnje raziskave.

 

Ključne besede

kulturni dejavniki, percepcija urbanistov, namen urbanistov, Kosovo

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top