Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 25, št. 2, december 2014 : 36–47

(Članki)
UDK: 332.821:502.131.1
doi: 10.5379/urbani-izziv-2014-25-02-003

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Yung YAU

City University of Hong Kong, Department of Public Policy, Kowloon Tong, Kowloon, Hongkong
y.yau@cityu.edu.hk

Shuk Man CHIU

The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, Kowloon, Hongkong
chiusisters@hotmail.com

Wai Kin LAU

City University of Hong Kong, Department of Public Policy, Kowloon Tong, Kowloon, Hongkong
wklau39@cityu.edu.hk

 

Naslov članka

Racionalizacija subvencij za lastnosti zelenih stanovanj: pristop izraženih preferenc

 

Povzetek

Zaradi ogromne količine porabljene energije in virov v stanovanjski gradnji so vlade mnogih držav prepoznale potrebo po nujnem spodbujanju zelenih oziroma okolju prijaznih stanovanj, da bi omogočile trajnostni razvoj tega področja. Poleg uvajanja ustreznih predpisov lahko vlade spodbudijo investitorje, da v gradnjo vključijo zelene elemente, tako da jim ponudijo različne oblike subvencij. Dodelitev tovrstnih subvencij pa pogosto ni ekonomična. Teoretično gledano lahko tržne sile vodijo k zagotavljanju zelenih stanovanj brez vladnega poseganja, če so akterji na trgu za zelene elemente stanovanj pripravljeni plačati več. V tem okviru so v članku predstavljeni izsledki raziskave, v kateri so avtorji na podlagi strukturirane ankete, izvedene v Macau, primerjali potencialno pripravljenost kupcev stanovanj, da plačajo za različne lastnosti zelenih stanovanj. Preučevane stanovanjske lastnosti so obsegale rabo zelenih materialov (na primer trajnostni gozdni proizvodi) in načinov gradnje (na primer montažna gradnja), energijsko učinkovite tehnologije (na primer LED-razsvetljava) in naprave za varčevanje z vodo (na primer sistem za prečiščevanje odpadne sanitarne vode). Ugotovitve kažejo, da so na pripravljenost anketirancev v glavnem vplivale finančne spodbude. Lastnosti zelenih stanovanj, ki lahko prinašajo neposredno finančno korist, so se ujemale z večjo pripravljenostjo za plačilo (PZP). Na koncu članka so predstavljeni mogoči vplivi raziskovalnih izsledkov na politiko obravnavanega področja.

 

Ključne besede

okoljska ekonomija, zelena gradnja, zeleno potrošništvo, trajnostnost, pripravljenost za plačilo

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top