Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 25, št. 2, december 2014 : 58–69

(Članki)
UDK: 725.94:711.168
doi: 10.5379/urbani-izziv-2014-25-02-005

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Helena Kalčić

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Doktorski študij arhitekture, Slovenija
helena.kalcic@gmail.com

 

Naslov članka

Eugène Emmanuel Viollet-Le-Duc in spomeniško varstvo: študija primera

 

Povzetek

V prispevku predstavljamo analizo, pomen in vpliv tako imenovanega Viollet le Ducovega spomeniškovarstvenega pristopa k reševanju arhitekturnih spomenikov iz sredine 19. stoletja, do katerega so bili kritični njegovi sodobniki in tudi poznejših snovalci spomeniškovarstvenih načel. S študijo primera bomo poskušali dokazati odstopanja spomeniškega varstva v Sloveniji, zgodovinsko in strokovno zavezanega konservatorskim načelom dunajske šole. V praksi so bili zabeleženi – ne le po drugi svetovni vojni, ko so postali zaradi masovnih vojnih uničenj taki posegi aktualnejši, temveč tudi desetletja pozneje – številni postopki restavriranja arhitekturnih objektov, izvedeni v smislu Viollet-le-Ducovih pristopov. Raziskava je pokazala, da so rekonstrukcijski posegi, izvedeni zaradi različnih razlogov, vselej izraz zgodovinskega konteksta, v katerem so nastali.

 

Ključne besede

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, konservatorstvo, rekonstruiranje, avtentičnost

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top