Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 18, december 1991 : 3-5

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Zdravko MLINAR


 

Naslov članka

Družbene vrednote in urejanje prostora

 

Povzetek

V besedilu sta poudarjena prevrednotenje temeljnih vrednot polpretekle dobe in tudi nadomestitev izgubljenih ideoloških usmeritev. Vloga novih vrednot v prostoru je omejena zaradi značilnosti in razlik med fizičnim in družbenim okoljem. Izpostavljena je dvojica procesov osamosvajanje in integracija - in možna dvojica anarhičnost in uniformnost. V praksi pa, v pravem pomenu besede, vrednotenje ne sme biti samo znanstveni paravan, ki zagotavlja legitimnost.

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top