Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 30, št. 1, junij 2019 : 5-16

(Članki)
UDK: 711.453(549.14)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2019-30-01-001

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Maryam AMAN

National Institute of Transportation, School of Civil and Environmental Engineering, National University of Sciences and Technology (NUST), Islamabad, Pakistan
maryamaman09@gmail.com

Abdul WAHEED

National Institute of Transportation, School of Civil and Environmental Engineering, National University of Sciences and Technology (NUST), Islamabad, Pakistan
drwaheed@nit.nust.edu.pk

Malik Asghar NAEEM

National Institute of Transportation, School of Civil and Environmental Engineering, National University of Sciences and Technology (NUST), Islamabad, Pakistan
asghar.naeem@nit.nust.edu.pk

Syed Akhtar Ali SHAH

Urban and Regional Planning Department, University of Peshawar, Pešavar, Pakistan
shahg@uop.edu.pk

 

Naslov članka

Izvajanje koncepta skupnega prometnega prostora s preobrazbo ulic v poslovnem središču Pešavarja v Pakistanu

 

Povzetek

Zamisel o skupnem prometnem prostoru (ang. living streets) se je razvila šele nedavno, upošteva pa se predvsem pri prostorskem načrtovanju in razvoju mest. Njena glavna namena sta zagotavljanje varnega dostopa za vse vrste prometa in s tem osredotočanje na splošni trajnostni razvoj mesta. Avtorji v članku proučujejo značilnosti glavnih prometnih žil v poslovnem središču Pešavarja z vidika koncepta skupnega prometnega prostora, na podlagi česar bi se lahko sprejeli ustrezni ukrepi za izboljšanje tega mestnega območja. Predpostavljajo, da trenutna infrastruktura skupnega prometnega prostora v poslovnem središču mesta ne zadovoljuje potreb različnih uporabnikov (nakupovalcev, stanovalcev, zaposlenih in ljudi, ki območje uporabljajo za rekreacijo). Da bi določili in analizirali osnovno javno infrastrukturo v poslovnem središču mesta, so opravili raziskavo, ki je vključevala opazovanje in anketo. Raziskava je razkrila težave, kot so hrup, onesnažen zrak, smeti, pomanjkanje ustrezne javne prometne infrastrukture in površin za pešce ter slabo upravljanje prometa. Anketiranci so izrazili močno nezadovoljstvo z zdajšnjo ureditvijo za pešce in parkiranje na ulici. Terenska raziskava je poleg tega pokazala, da površine za pešce ne zadovoljujejo potreb pešcev, pomanjkanje ulične opreme pa prebivalce odvrača od tega, da bi se bolj družili.

 

Ključne besede

skupni prometni prostor, varnost pešcev, privlačnost za bivanje, preureditev v območja za pešce, dostopnost, poslovna središča, trajnostnost

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2023 by UIRS
Back To Top