Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 30, št. 1, junij 2019 : 31-42

(Članki)
UDK: 316.364.32-053.6:316.444(521.27)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2019-30-01-003

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Vedrana IKALOVIĆ

Vedrana Ikalović, Keio University, Department of Systems Design Engineering, Jokohama, Japonska
vedra@keio.jp

Leonardo CHIESI

University of Florence, School of Architecture, Firence, Italija
chiesi@unifi.it

 

Naslov članka

Dinamični občutek doma: prostorsko-časovni vidiki mobilnosti mladih Tokijčanov

 

Povzetek

V visoko industrializiranih in institucionaliziranih družbah, ki stremijo k čim večji učinkovitosti, morajo biti posameznikove dejavnosti usklajene z dnevnim ritmom mesta. Kot prostorsko in institucionalno okolje se mesto ljudem vsiljuje in vpliva na stopnjo njihove navezanosti na kraj, s tem pa posledično spreminja njihov občutek doma. To je najopaznejše v današnjih mestih, kjer je vsakdanje življenje zelo dinamično in se počitek pogosto odvija zunaj prebivališča (tj. na poti). S proučevanjem prostorsko- časovnih vidikov mobilnosti mladih Tokijčanov avtorja v članku analizirata, kako mesto vpliva na njihov občutek doma in stopnjo navezanosti na fizično okolje. Njune ugotovitve razkrivajo dinamičen občutek doma, pri čemer so poti pomembnejše od korenin, navezanost pa ni omejena samo na en kraj, ampak je razumljena bolj kot navezanost na časovno-prostorske odnose, ki jih ustvarjajo ljudje in ustanove s svojimi dejavnostmi.

 

Ključne besede

občutek doma, navezanost na kraj, gibanje, sodobno mesto

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top