Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 30, št. 1, junij 2019 : 43-56

(Članki)
UDK: 355.67:314.1(549.1)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2019-30-01-004

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Atif Bilal ASLAM

Department of City and Regional Planning, University of Engineering and Technology Lahore, Pakistan
atif.aslam@uet.edu.pk

Houshmand E. MASOUMI

Centre for Technology and Society, Technical University of Berlin, Nemčija
masoumi@ztg.tu-berlin.de

Nida NAEEM

Department of City and Regional Planning, University of Engineering and Technology Lahore, Pakistan
nida.naeem64@yahoo.com

Mohammad AHMAD

Department of City and Regional Planning, University of Engineering and Technology Lahore, Pakistan
ahmadnoul786@gmail.com

 

Naslov članka

Izbira stanovanjske lokacije ter vloga mobilnosti, družbenogospodarskih dejavnikov in namenske rabe prostora v pakistanskem mestu Hafizabad

 

Povzetek

Izbira stanovanjske lokacije v državah v razvoju in njena povezava z mestnim prevozom sta slabo raziskani in ne povsem dobro razumljeni, vrzel v poznavanju razmer pa je še večja v primeru malih mest v teh državah. Avtorji v članku proučujejo pakistansko mesto Hafizabad, pri čemer je njihov cilj zagotoviti podatke za prihodnje kvantitativne analize, ki bodo zajele izbire stanovanjskih lokacij v malih mestih na indijski podcelini. Avtorji so anketirali 365 prebivalcev štirih sosesk v mestu, v katerih živi skupno 19.042 ljudi. Anketi se je odzvalo 1,92 % posameznikov in 12,65 % gospodinjstev, pri čemer je bila stopnja zaupanja pri odgovorih prvih ±5,08 %, pri drugih pa ±4,79 %. Izsledki kažejo, da sta razpoložljivost komunalne infrastrukture ali storitev ter dostopna cena najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na odločitve prebivalcev, da se preselijo. Takoj za njima so dejavniki, povezani s prevozom, dostopnostjo in družbenimi vprašanji, kot je bližina službe in sorodnikov. Vloga prevoza pri izbiri stanovanjske lokacije je v Hafizabadu manj pomembna kot v državah z visokimi dohodki. Ta ugotovitev kaže, kako lahko oblika mest vpliva na potovalne navade prebivalcev in da so manjša mesta bolj strnjena in hodljiva, saj približno 40 % ljudi v službo hodi peš. Ugotovitve raziskave lahko pristojnim vladnim organizacijam pomagajo učinkovito oblikovati politiko za mala mesta, saj politika, ki se uporablja v velemestih, zanje morda ni najprimernejša.

 

Ključne besede

izbira stanovanjske lokacije, mestni prevoz, mnenja ljudi, Pakistan

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top