Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 30, št. 2, december 2019 : 5-19

(Članki)
UDK: 911.371:338.484.13(560)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2019-30-02-001

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Sibel Polat

Bursa Uludag University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, Bursa, Turcija
sibelpolat@uludag.edu.tr

H. Özge Tümer Yıldız

Bursa Uludag University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, Bursa, Turcija
ozgetumer@uludag.edu.tr

 

Naslov članka

Vključenost lokalne skupnosti v pripravo smernic za urbanistično oblikovanje na območjih kulturne dediščine: primer Burse v Turčiji

 

Povzetek

V zadnjih letih so centralna vlada in lokalne uprave v Turčiji izvedle različne študije, da bi vzpostavile pravno- -upravni okvir urbanističnega oblikovanja in pripravile oblikovalske smernice za ohranjanje identitete zgodovinskih mest pod pritiski hitre urbanizacije. V članku sta avtorici pojasnili, kako sta v praksi izvedli model participativne priprave oblikovalskih smernic za območja kulturne dedišcine, ki sta ga oblikovali v okviru znanstvenoraziskovalnega projekta. Predstavili sta uporabo raznih metod, da se lahko v pripravo oblikovalskih smernic za območja kulturne dedišcine vključi raznovrstne akterje, razpravljali sta o pomembnosti metod in procesov vključevanja lokalne skupnosti v pripravo teh smernic, na podlagi primerov iz Združenega kraljestva in Turčije pa sta osvetlili področje uporabe smernic za trajnostno ohranjanje območij kulturne dedišcine na splošno. Predstavili sta še študijo primera, opravljeno v turškem mestu Bursa, natančneje v predelu Hanlar, ki je na Unescovem seznamu svetovne dedišcine. Študija je obsegala raziskavo načrtovalskih odločitev, analizo območja, anketo med mestnimi prebivalci, poglobljene intervjuje z lokalnimi obrtniki in oblikovalsko delavnico z raznovrstnimi akterji. V predstavitvi glavnih izsledkov študije so med drugim navedeni uporaba raznih načinov vključevanja skupnosti v pripravo oblikovalskih smernic za območja kulturne dedišcine v Turciji, sistem oblikovalskih usmeritev za Burso in seznam priporočil, povezanih z oblikovalskimi smernicami za Hanlar in Burso, sestavljen na podlagi primerov iz Združenega kraljestva.

 

Ključne besede

oblikovalske smernice, kulturna dedišcina, vkljucenost skupnosti, obmocja Unescove svetovne dedišcine, Hanlar

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top