Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 30, št. 2, december 2019 : 20-29

(Članki)
UDK: 159.922.6:316.32(497.4)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2019-30-02-002

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Bojan Grum

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, Ljubljana, Slovenija
bgrum@siol.net

 

Naslov članka

Razlike v zaznavanju bivalnega okolja glede na starost prebivalcev

 

Povzetek

Zanimalo nas je, ali lahko morebitne statistično značilne razlike glede na demografske značilnosti udeležencev kažejo na medgeneracijsko različna dojemanja bivalnega okolja. Za proučevanje smo uporabili metodologijo, ki sloni na kvantitativni metodi. Starejši udeleženci raziskave so poročali o večjem zadovoljstvu, večjem občutku družbeno- ekonomske homogenosti soseske, boljših sosedskih odnosih in boljših občutkih glede vzdrževanja grajenega okolja kot mlajši udeleženci. Zanimivo pa je, da mlajši udeleženci raziskave izražajo višjo stopnjo strinjanja glede vandalizma ter fizičnih in besednih napadov v soseski. Rezultati raziskave so bili v nasprotju s pričakovanji, saj predhodne študije pri starejših prebivalcih v primerjavi z mlajšimi ugotavljajo precej nižje stopnje strinjanja glede zadovoljstva z grajenim okoljem in pomembno višje stopnje glede kriminalitete. Rezultate si razlagamo z ugotovitvami številnih raziskovalcev, skladno s katerimi starejši ljudje še vedno na splošno raje ostarijo v svojem domu, v znanem okolju, saj se pogosto bojijo, da bi zanje prehod v kolektivno ali institucionalno življenjsko okolje neizogibno pomenil izgubo neodvisnosti, kar posledično pomeni, da okolje sprejemajo tako, kot je. V raziskavi ugotavljamo še, da vrsta izkazanih statisticno značilnih razlik kaže na to, da bivalno okolje, ki ima velik učinek na zadovoljstvo in dobro počutje, vendarle ne nudi enake kakovosti grajene socialne infrastrukture prav vsem

 

Ključne besede

socialna infrastruktura, grajeno okolje, demografske znacilnosti, starejši, Slovenija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top