Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 30, št. 2, december 2019 : 48-58

(Članki)
UDK: 911.52+911.53:347.823.2:349.414
doi: 10.5379/urbani-izziv-2019-30-02-005

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Barbara Goličnik Marušić

Urbanisticni inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
barbara.golicnik-marusic@uirs.si

Nevenka Mihevc

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana, Slovenija
nevenka.mihevc@gmail.com

Manca Dremel

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana, Slovenija
manca.dremel@gmail.com

 

Naslov članka

Vzorci zasedbe prostora za potrebe sprostitve in rekreacije v obmestnem prostoru: primer Jezero pri Podpeci, Slovenija

 

Povzetek

Članek obravnava vprašanja o nosilni sposobnosti prostora za sprostitev in rekreacijo v obmestnih krajinah visokih naravnih ali kulturnih vrednot. Temelji na konceptu pristopov od spodaj navzgor, pri čemer uporablja metodo opazovanja in vedenjskih zemljevidov, ki temelji na drobnih kvalitativnih podatkih. Osredotoča se na zasnovo koncepta nosilne sposobnosti naravno vrednega obmocja za rabo in na ugotavljanje ocene nosilne sposobnosti takega območja za rabo. Izhajali smo iz Goličnik Marušic (2015), ki nakazuje smisel obravnave razvoja in načrtovanja zelene infrastrukture z vidika uporabnikovih potreb in navad ter s konceptom nosilne sposobnosti prostora za zasedbo vključili tudi varstveni vidik. Na podlagi izvedenih podatkov, pridobljenih z opazovanjem in kartiranjem vedenja, smo komentirali dejansko rabo, uporabnike z vidika starostnih skupin ter način zasedanja prostora, pogostost pojavljanja dejavnosti in načine zadrževanja v prostoru na primeru Jezera pri Podpeči, priljubljene izletniško-rekreacijske tocke na robu Ljubljanskega barja.

 

Ključne besede

nosilna sposobnost, zelena infrastruktura, vedenjski zemljevid, periurbane krajine, prostorsko nacrtovanje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top