Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 30, št. 2, december 2019 : 59-69

(Članki)
UDK: 303.833.5:159.9:502.2:11(510)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2019-30-02-006

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Špela Kryžanowski

Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena clanica Univerze na Primorskem, Trzin, Slovenija
spela.kry@gmail.com

 

Naslov članka

Primerjalna analiza med izbranimi priporocili fengšuiske šole oblike, jezikom vzorcev Alexandra in sodelavcev ter spoznanji okoljske psihologije

 

Povzetek

Feng šui je tradicionalna kitajska umetnost oblikovanja podpornega bivalnega okolja. Kljub številnim fengšuiskim znanstvenim prispevkom se jih zelo malo ukvarja s (primerjalnim ali eksperimentalnim) preverjanjem dejanske učinkovitosti fengšuiskih priporocil. Tudi arhitekturna stroka se do pojava nikoli ni jasno opredelila. Izvedena primerjalna analiza poskuša zato odgovoriti na raziskovalno vprašanje, ali je izbranih118 priporočil fengšuiske šole oblike usklajenih s priporočili jezika vzorcev Alexandra in sodelavcev ter izbranimi spoznanji okoljske psihologije. Rezultati pritrjujejo raziskovalnemu vprašanju in kažejo, da je 34% (40 priporocil od118) priporocil usklajenih z jezikom vzorcev in da je 45% (53) v celoti ali delno usklajenih s spoznanji okoljske psihologije. Skupaj je v okviru enega ali drugega sistema znanja skladna (posredno potrjena) dobra polovica (natancneje 57% ali 67) priporočil, kar pomeni, da obstaja velika verjetnost, da ta priporočila dejansko imajo na uporabnike prostora vpliv, kot ga obljubljajo. Dvojno skladnih je 27 priporocil (23%), pri čemer se jih največ povezuje s fengšuisko shemo petih živali, pomenom prisotnosti vode in naravne svetlobe v bivalnem okolju ter pomenom glavnega vhoda. Najvecji del priporočil, ki ostane neprekritih, se povezuje s kitajskim konceptom življenjske energije qi (izg.ci).

 

Ključne besede

Feng šui, Alexandrov jezik vzorcev, okoljska psihologija, primerjalna analiza

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top