Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 31, št. 2, december 2020 : 5-16

UDK: 711.58(669.1)
DOI: 10.5379/urbani-izziv-2020-31-02-001

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Peter Bikam

University of Venda, School of Environmental Sciences, Department of Urban and Regional Planning, Thohoyandou, Južnoafriška republika
peter.bikam@univen.ac.za

James Chakwizira

University of Venda, School of Environmental Sciences, Department of Urban and Regional Planning, Thohoyandou, Južnoafriška republika
james.chakwizira@univen.ac.za

 

Naslov članka

Vpliv tradicionalne zasnove naselij na urbanistično oblikovanje in načrtovanje: primer nigerijskega mesta Zaria

 

Povzetek

Avtorja na primeru starega dela nigerijskega mesta Zaria, ki se je razvijal med 11. in 19. stoletjem, proučujeta vpliv tradicionalne zasnove naselij na načrtovanje novih mestnih predelov. Njuna glavna teza je, da so bile nekatere prvine stare zasnove naselij vključene v novi del mesta. Ob pregledu literature analizirata razvoj mesta, pri čemer se osredotočata na tradicionalno arhitekturo Havsov in zasnovo njihovih naselij ter vpliv te arhitekture in zasnove na prostorsko ureditev. Z zemljevidi, skicami in preglednicami ponazorita, kako je bogata tradicija Havsov vplivala na urbanistično oblikovanje in načrtovanje mesta. Izsledki raziskave kažejo, da so nekatere tradicionalne zasnove naselij vplivale na urbanistično oblikovanje mesta, saj je bila ljudska arhitektura postopno vključena v regulacijske načrte novih mestnih predelov. Avtorja v sklepnem delu ugotavljata, da se lahko arhitekti, načrtovalci in investitorji veliko naučijo iz študije primera mesta Zaria.

 

Ključne besede

tradicionalna naselja, ljudska arhitektura, urbanistično oblikovanje in načrtovanje, kultura Havsov

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top