Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 32, št. 2, december 2021 : 43-55

(Članki)
UDK: 712.25:347.25:004.383.6
doi: 10.5379/urbani-izziv-2021-32-02-04

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Dina Šamić-Musemić

Občina Centar Sarajevo, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
dina.samic@centar.ba

Nermina Zagora

Univerza v Sarajevu, Fakulteta za arhitekturo, Oddelek za arhitekturno oblikovanje, Sarajevo, Bosna in Hercegovina
dina.samic@centar.ba

 

Naslov članka

Pravica do javnih mestnih prostorov v Sarajevu: prostori, ki pripadajo vsem, nekaterim, komur koli ali nikomur?

 

Povzetek

Razni družbenopolitični in gospodarski dejavniki so postopno povzročili obsežno zanemarjanje, propadanje, zlorabo in izgubo javnih prostorov v Sarajevu. Navzkrižje zasebnih in javnih interesov je na mestu pustilo dejanske sledi in v takih okoliščinah se zdi Lefebvrov koncept pravice do mesta še toliko pomembnejši. Z vidika sodobnega urbanega razvoja Sarajeva se navedena pravica nanaša na pravico do oblikovanja, uporabe, ponovne uporabe in ponovne aktivacije zanemarjenih skupnih prostorov v mestu. Kot je razvidno že iz naslova članka, je ključno vprašanje, s katerim se avtorici ukvarjata, komu javni prostor sploh pripada. V raziskavi najprej določita ključne težave, povezane s propadanjem javnih prostorov, nato pa ovrednotita prevladujoče načrtovalske pristope in občasne pobude od spodaj navzgor. Predpostavljata, da so razpršenost in pomanjkanje ustreznih geoprostorskih podatkov o javnih prostorih ter nesoglasja med glavnimi deležniki med ključnimi vzroki proučevanega problema. Predstavili sta tudi metodologijo za uvedbo obsežne, prosto dostopne interaktivne geoprostorske podatkovne zbirke kot platforme za strateško načrtovanje, oblikovanje, razvoj in vzdrževanje javnih mestnih prostorov.

 

Ključne besede

javni mestni prostori, Sarajevo, strateško načrtovanje, geoprostorska podatkovna zbirka, digitalno vzpostavljanje kraja

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top