Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 33, št. 2, december 2022 : 13-21

(Članki)
UDK: 712.256:004.946
doi: 10.5379/urbani-izziv-2022-33-02-02

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Yasaman Nekoui

Tehniška visoka šola za arhitekturo, Tehnična univerza v Madridu, Madrid, Španija
yasaman.nekoui@alumnos.upm.es

Eduardo Roig

Tehniška visoka šola za arhitekturo, Tehnična univerza v Madridu, Madrid, Španija
e.roig@upm.es

 

Naslov članka

Igrišča v digitalnem mestu: pristop z vidika razširjene resničnosti

 

Povzetek

To, da otroci uporabljajo tehnološke naprave, je danes nekaj običajnega, hkrati pa so zaradi tega otroci manj prisotni na mestnih prostorih. Čeprav v mestu razvijajo socialne, umske, učne in druge spretnosti, mnogi iz različnih razlogov ne sodelujejo pri tem. Za vpetost otrok v mestni prostor je torej ključno, kako je prostor v njihovem fizičnem mestu oblikovan in kakšna je interakcija otrok s takim mestnim prostorom. V otrokom prijaznem mestu se lahko za večjo vpetost otrok uporabijo sodobna orodja, kot je razširjena resničnost, ta otrokom pomaga izboljšati komunikacijske veščine, poleg tega spodbuja razvoj prostorskih zaznav ter telesnih in socialnih spretnosti v fizičnem in digitalnem svetu. Avtorja v članku proučujeta različne aplikacije in pri vsaki analizirata značilnosti, na podlagi katerih je lahko mesto prijaznejše otrokom. Razširjeno resničnost predstavita kot eno izmed orodij, zaradi katerih so mesta lahko otrokom prijazna, tj. postanejo družbeno vključujoča mestna okolja, v katerih se otroci igrajo, preživljajo prosti čas in odraščajo.

 

Ključne besede

razširjena resničnost, otrokom prijazna mesta, zaznavanje mestnega prostora, digitalna mesta, socialna vključenost v digitalnem okolju

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top