Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 33, št. 2, december 2022 : 22-33

(Članki)
UDK: 316.334.56:005.418:711.432(497.11)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2022-33-02-03

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Mina Petrović

Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Beogradu, Beograd, Srbija
mipetrov@f.bg.ac.rs

Vera Backović

Oddelek za sociologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Beogradu, Beograd, Srbija
vera.backovic@f.bg.ac.rs

Milena Toković

Oddelek za prostorsko načrtovanje, Fakulteta za geografijo Univerze v Beogradu, Beograd, Srbija
milena.tokovic@gef.bg.ac.rs

 

Naslov članka

Obnova postsocialistične mestne identitete: primer Novega Pazarja v Srbiji

 

Povzetek

Avtorice se v skladu s sodobno mestno politiko, katere cilj je oblikovati konkurenčno mestno identiteto, v članku ukvarjajo s postsocialistično identiteto Novega Pazarja, srednje velikega mesta na jugozahodu Srbije. Proučujejo oblikovanje mestne identitete na podlagi dinamične interakcije med akterji in družbeno-prostorskimi strukturami, pri čemer uporabljajo pojem mestnega habitusa, ki temelji na Bourdieujevi teoriji o habitusu, in Lefebvrov koncept družbene produkcije prostora. Posebno pozornost namenjajo izzivom, s katerimi se postsocialistična mesta spopadajo pri ponovnem vzpostavljanju svoje identitete po obdobju spodbujanja modela socialističnega (industrijskega) mesta in njegovem poznejšem zatonu. Njihova analiza temelji na anketi med prebivalci Novega Pazarja (n = 299), intervjujih s strokovnjaki, zaposlenimi v mestni upravi ter drugih lokalnih ustanovah in organizacijah (n = 14), in na vsebinski analizi uradnega spletišča mesta. Njihovi izsledki kažejo, da je Novi Pazar mesto z močno identiteto, a tudi precejšnjimi strukturnimi omejitvami, ki onemogočajo lokalno delovanje, na podlagi katerega bi lahko mesto izkoristilo svoj potencial za oblikovanje konkurenčne identitete.

 

Ključne besede

identiteta, postsocialistično mesto, habitus, Novi Pazar, Srbija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top