Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 35, št. 1, junij 2024 : 33-45

(Članki)
UDK: 364-787.52: 378.091.6(560İnönü)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2024-35-01-03

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Hatice Kocaaslan

Oddelek za krajinsko arhitekturo, Fakulteta za likovno umetnost in oblikovanje, Podiplomska šola za naravoslovje in uporabne znanosti, Univerza İnönü, Malatya, Turčija
hkkocaaslan@gmail.com

Sima Pouya

Oddelek za krajinsko arhitekturo, Fakulteta za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza İnönü, Malatya, Turčija
sima.pouya@inonu.edu.tr

Sahar Sönmez

Oddelek za urbani in regionalni razvoj, Podiplomska šola za znanstveni inženiring in tehnologijo, Tehnična univerza v Istanbulu, Istanbul, Turčija
pouyasahar22@yahoo.com

 

Naslov članka

Določanje najboljše poti za gibalno ovirane: študija kampusa univerze İnönü v Turčiji

 

Povzetek

Gibalno ovirani študenti imajo pravico, da se samostojno gibajo po celotnem območju kampusa. Avtorice v članku predstavljajo model vrednotenja poti, ki temelji na kriterijih dostopnosti in omogoča, da se v univerzitetnem kampusu določijo najustreznejše poti za invalidne osebe. Najprej so glavne dejavnike dostopne mobilnosti določili in ovrednotili gibalno ovirani študenti, nato pa so avtorice z metodo analitičnega hierarhičnega procesa določile uteži kriterijem in alternativam poti. Študenti so ovrednotili mrežo poti v kampusu univerze İnönü, ki so ga avtorice izbrale za raziskavo, pri čemer so ocenili tudi dostopnost treh glavnih poti v kampusu. Izsledki so pokazali, da sta med desetimi ključnimi kriteriji najpomembnejša naklon klančin in vrsta tlaka. Avtorice so s terensko analizo po trdile pravilnost rezultatov, pridobljenih z metodo analitičnega hierarhičnega procesa. Na podlagi izsledkov so oblikovale model določanja optimalne poti s čim manj ovirami za čim lažje vsakodnevno gibanje invalidnih oseb.

 

Ključne besede

univerzitetni kampus, urbanistično oblikovanje, analitični hierarhični proces (AHP), gibalna oviranost, gibanje, Turčija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top