Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 35, št. 1, junij 2024 : 46-63

(Članki)
UDK: 712.2(911.373)(560)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2024-35-01-04

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Meltem Erdem Kaya

Tehnična univerza v Istanbulu, Fakulteta za arhitekturo, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Istanbul, Turčija
erdemme@itu.edu.tr

Hasan Serdar Kaya

Tehnična univerza v Istanbulu, Fakulteta za arhi tekturo, Oddelek za urbanistično in regionalno načrtovanje, Istanbul, Turčija
hserdarkaya@gmail.com

Fatih Terzi

Tehnična univerza v Istanbulu, Fakulteta za arhitekturo, Oddelek za urbanistično in regionalno načrtovanje, Istanbul, Turčija
terzifati@itu.edu.tr

Doğanay Tolunay

Univerza Istanbul – Cerrahpaşa, Fakulteta za goz darstvo, Oddelek za gozdarsko inženirstvo, Istanbul, Turčija
dtolunay@iuc.edu.tr

Elif Alkay

Tehnična univerza v Istanbulu, Fakulteta za arhitekturo, Oddelek za urbanistično in regionalno načrtovanje, Istanbul, Turčija
alkayel@itu.edu.tr

Filiz Bektaş Balçık

Tehnična univerza v Istanbulu, Fakulteta za grad beništvo, Oddelek za geomatiko, Istanbul, Turčija
bektasfi@itu.edu.tr

Ezgi Güler Tozluoğlu

Planarkitekt P/MSA, Gothenburg, Vastra Gote land, Švedska
ezgigulerr@gmail.com

S. Elif Serdar Yakut

Tehnična univerza v Istanbulu, Fakulteta za arhi tekturo, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Istanbul, Turčija
serdarsa@itu.edu.tr

 

Naslov članka

Krajinska identiteta podeželskih naselij: primer egejske regije v Turčiji

 

Povzetek

Avtorji v članku predstavljajo metodologijo proučevanja krajinske identitete podeželskih naselij, s katero so opisno analizirali naravne, grajene, družbeno-gospodarske in družbeno-kulturne parametre krajinske identitete na različnih ravneh. Za študijo primera so izbrali egejsko regijo v Turčiji, ki ima zelo raznovrstna podeželska naselja, ki so posledica geomorfoloških, arhitekturnih, podnebnih, gospodarskih in družbeno-kulturnih razlik. Več izsledkov raziskave se nanaša na fizično krajinsko identiteto. V članku predstavljajo tudi pomembne vidike podeželskih naselij, povezane s krajinsko identiteto, in izpostavijo pomen pristopov k trajnostnemu razvoju podeželskih območij, ki upoštevajo njihovo identiteto.

 

Ključne besede

krajinska identiteta, podeželska naselja, podeželska krajina, Turčija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top