Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2018, št. 8, september 2018 : 80-89

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Andraž MICULINIČ


andraz.miculinic@gmail.com

Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje
alma.zavodnik-lamovsek@fgg.uni-lj.si

Gašper MRAK

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje
gasper.mrak@fgg.uni-lj.si

 

Naslov članka

Prostorska ureditev obalnega pasu med Koprom in Izolo na osnovi analize potreb lokalnega prebivalstva

 

Povzetek

V prispevku predstavljamo idejno zasnovo prostorske ureditve obalnega pasu med Koprom in Izolo, ki smo jo zasnovali na osnovi statističnih, geografskih in drugih raziskav posameznih pojavov v prostoru. V nalogi smo podrobno proučili dejansko stanje prostora in potrebe lokalnega prebivalstva. Izsledki raziskav so bili temelj za odločanje o načrtovanju posega v prostor. V članku je predstavljeno obstoječe stanje prostora na območju načrtovane ureditve, dosedanje dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja na obravnavanem območju, metodologija dela, stanje na področju pomorskega prostorskega načrtovanja v Sloveniji, pomen sodelovanja javnosti v procesu prostorskega načrtovanja, idejna zasnova prostorske ureditve obalnega pasu med Koprom in Izolo ter smernice in predlogi za morebitno nadaljnje prostorsko načrtovanje na tem območju.

 

Ključne besede

Obala, Koper, Izola, idejna zasnova, analiza potreb, lokalno prebivalstvo, prostorsko načrtovanje, participacija javnosti

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top