Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2018, št. 8, september 2018 : 133-136

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Martina LIPNIK


martina.lipnik@siol.net

 

Naslov članka

»Bratovševa ploščad – urbani izziv za Ljubljano«: Komentar na »razmišljanje«, ki ga je leta 2012 pod navedenim naslovom objavil gospod Andrej Ciuha v strokovni številki revije Urbani izziv

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top