Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2021, št. 12, april 2021 : 52-63

 

 

Avtor

Lea Rebernik

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za geografijo
lea.rebernik@ff.uni-lj.si

 

Naslov članka

Revitalizacija praznih stanovanjskih sosesk v mestih, ki se krčijo: analiza izbranega primera v vzhodni Nemčiji

 

Povzetek

Mesta, ki se krčijo, se pojavljajo po vsem svetu in so posledica součinkovanja različnih dejavnikov. V prispevku so obravnavane stanovanjske soseske vzhodnonemških mest Leipzig in Halle an der Saale in njihova revitalizacija. S pomočjo literature, intervjujev in terenskega dela smo poskušali opredeliti ključne akterje in predlagati smernice za reševanje tovrstnih stanovanjskih problemov. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo izdelali model delovanja akterjev, ki vključuje upravljanje, družbeni kapital in lokalno participacijo. Predstavili smo za reševanje tovrstnih stanovanjskih problemov. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo izdelali model delovanja akterjev, ki vključuje upravljanje, družbeni kapital in lokalno participacijo. Predstavili smo tudi nekatere aplikativne ukrepe, ki bi se potencialno lahko uporabili tudi v drugih mestih, ki se srečujejo z velikim številom praznih stanovanj.

 

Ključne besede

mesto, krčenje, prazna stanovanja, revitalizacija, vzhodna Nemčija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top