Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 32–33, december 1997 : 3–8

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1997-32-33-001

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Georgia BUTINA WATSON

Oxford Brookes University, Joint Center for Urban Design, Oxford, Velika Britanija

 

Naslov članka

Izgrajevanje lokalne in regionalne identitete

 

Povzetek

Na veliko žalost številnih ljudi so posamezni kraji med seboj čedalje bolj podobni. Problem je še zlasti opazen v novih stanovanjskih območjih, ki nimajo prepoznavnega značaja, in se jih pogosto opisuje kot anonimna okolja »kjerkoli«. Enako so označena mnoga nakupovalna območja in mestna središča, kjer se nadčasovne kakovosti tradicionalne mestne podobe postopno krhajo. Na splošno se od leta 1970 povečuje zanimanje za načine preusmerjanja tega procesa. Arhitekti, planerji in urbanisti raziskujejo metode v načrtovalskih postopkih, s pomočjo katerih bi oblikovali nove lokalne in regionalne identitete ter ustvarjali prostore enkratnih značajev, na katere bi lahko bili ponosni. V različnih teoretskih pristopih so bile predstavljene metodološke predpostavke, ki jih zasledimo v mnogih urbanističnih zasnovah in arhitektonskih rešitvah na večini celin in v različnih kulturnih sredinah. Za arhitekte in urbaniste je še zlasti zanimiva možnost uporabe ali celo prilaščanja že razvitih in na primerih preizkušenih metodologij.

 

Ključne besede

Essex, lokalna identiteta, regionalna identiteta, Velika Britanija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top