Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 0, št. 32–33, december 1997 : 60–61

DOI: 10.5379/urbani-izziv-1997-32-33-007

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Nataša BRATINA

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave, Ljubljana, Slovenija
natasa.bratina@gov.si

 

Naslov članka

Doživljanje mestnega odprtega prostora – Bevkov trg v Novi Gorici

 

Povzetek

Za preučevanje doživljanja mestnega odprtega prostora so najpomembnejši psihološki in strukturni vidik ter vidik socialne uporabnosti. Slednji je najpomembnejši, saj odprti mestni prostor z zelenimi površinami predstavlja zadovoljevanje potreb mestnih prebivalcev. Psihološki vidik se navezuje na neposredno doživljanje in dojemanje prostora, strukturni vidik pa nam pove, da so javni mestni prostori pomembna prostorska kategorija v zgradbi mesta. Na primeru Bevkovega trga v Novi Gorici so bile uporabljene tri oblike analiz. S strukturno analizo in vrednotenjem prostora sta ponazorjena razvoj in struktura mesta s problemi in kvalitetami. Z rezultati javnomnenjske ankete, ki je bila pripravljena z metodo spoznavnega zemljevida, je bila oblikovana slika o tem, kako ljudje doživljajo svoje vsakdanje okolje. Z metodo modelov časovnih vzorcev pa so bila opazovana dogajanja v prostoru v določenih časovnih prerezih ob različnih dnevih v tednu.

 

Ključne besede

Bevkov trg, časovni vzorci, Nova Gorica, odprti prostor, participacija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 12
h5-median: 17
INDEX COPERNICUS
ICV 2018: 121,25
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI


SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

1.2
2020CiteScore
 
84th percentile
Powered by  Scopus

SNIP (2020): 0,48
CiteScoreTracker (2021): 1,5

Copyright 2021 by UIRS
Back To Top