Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 11, št. 1, junij 2000 : 50–60

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2000-11-01-006

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Maja SIMONETTI

Ljubljanski urbanistični zavod, Ljubljana, Slovenija
maja.simoneti@luz.si

 

Naslov članka

Otroci in mladostniki v prostoru:od otroškega igrišča do otrokom prijaznega mesta ali od ukrepov do omrežja

 

Povzetek

Preteklo desetletje slovenske prostorske prakse je pustilo opazne posledice predvsem na področju tistih prostorskih rab, ki so povsem odvisne od trajnejših opredelitev in načel. V veliki meri so prizadete rabe prostora, katere so ozko povezane z javnim dobrim in javnimi interesi. Mednje sodijo tudi potrebe otrok in mladostnikov v prostoru. Prispevek predstavlja spoznanja o prostorskih pogojih življenja otrok in mladostnikov. Osnovan je na raziskavi razmer v Ljubljani, preučitvi dogajanj v širšem prostoru. Analiza razmer v Ljubljani odkriva razpon problemov, od sistemskih do povsem operativnih, ki trenutno obvladujejo področje. V odsotnosti urbanističnih in varnostnih normativov sledimo počasnemu razpadu podedovane mreže javnih otroških igrišč in zanemarjanju potreb otrok in mladostnikov v prostoru. Namen prispevka je opozoriti na obrobnost pomena tematike v prostorski stvarnosti in strokovnih razpravah, ki je v nasprotju z deklariranim pomenom te prebivalstvene skupine in predvsem načini obravnave v razvitih okoljih.

 

Ključne besede

Ljubljana, mladostniki, otroci, otroška igrišča

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top