Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 12, št. 1, junij 2001 : 15–23

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2001-12-01-002

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Mojca ŠAŠEK DIVJAK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
mojca.sasek@uirs.si

 

Naslov članka

Trajnostni vidiki prenove mesta

 

Povzetek

Usmerjanje urbanega razvoja mesta zahteva celosten pristop v širšem, regionalnem smislu. Trajnostno usmerjeni model regionalnega mesta vključuje razvoj osrednjega strnjenega mesta in decentralizirano zgoščevanje na suburbaniziranih območjih. Eno osnovnih načel modela decentralizirane koncentracije je povezovanje regionalnih struktur urbane rasti z razvojem javnega prometa. Pozidava je koncentrirana na strateških točkah vzdolž javnega regionalnega transportnega sistema. S tem nastajajo manjša središča (z višjo gostoto) ob poteh javnega prevoza, ki združujejo različne urbane funkcije: delo, bivanje, nakupovanje in rekreacijo.

 

Ključne besede

trajnostni razvoj mesta, celosten pristop, model decentralizirane koncentracije

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top