Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 12, št. 1, junij 2001 : 24–30

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2001-12-01-003

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Živa DEU

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
ziva.deu@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Prenova grajenih struktur v sodobnem urejanju naselij (nove usmeritve in realnost v slovenskem prostoru)

 

Povzetek

Ker se pogoji življenja v bivalnih okoljih vidno slabšajo, je mednarodna skupnost oblikovala posebna priporočila za razvoj mest in drugih naselij (Carigrajska deklaracija in Agenda Habitat). Oblikovana so na osnovi sprejetih načel trajnostnega razvoja. V oblikovanih priporočilih je bodoče trajnostno urejanje bivalnega okolja usmerjeno v sanacijo (prenovo) obstoječega stanja. Ta priporočila so vključena v slovenske normativne in vrednostne dokumente. Ker pa dokumenti, predvsem normativni, niso med seboj usklajeni in jim ne sledijo podrobni zavezujoči in novim hotenjem prilagojeni izvedbeni dokumenti, priporočila, navodila, modeli in različne spodbude in omejitve, se sodobno trajnostno načrtovanje bivalnega okolja v našem prostoru ne odraža. Nasprotno, večplastna degradacija naših kulturnih krajin se dnevno stopnjuje.

 

Ključne besede

sanacija, varstvo, prenova, integralno varstvo, stavbna dediščina, kulturna dediščina, integralni varstveni načrt, prenova novega, prenova degradiranih urbanih območij

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2022 by UIRS
Back To Top