Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 14, št. 1, junij 2003 : 72–78

(Predstavitve)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2003-14-01-012

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Lučka AŽMAN MOMIRSKI

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
lucka.azman@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Mobilne kulture: razvojne možnosti turizma v občini Piran

 

Povzetek

Prostorske predloge mednarodne urbanistične delavnice Mobilne kulture: razvojne možnosti turizma v občini Piran lahko razvrstimo na treh ravneh: konceptualni, strateški in projektni. Opredelitve problemov območij in njihove rešitve v delavnici se v velikem obsegu prekrivajo s slednjimi v projektu Portorož 2005/2025: projekt vizije in strateškega razvoja vodilnega slovenskega turističnega središča, ki ga je izdelal Mednarodni inštitut za turizem v letu 2000. Skupna splošna ugotovitev je lahko, da strateške javne naložbe kljub prizadevanjem mest in države še naprej zaostajajo v razvoju in izvedbi. Projekti in njihov uspeh pri ciljnem načrtnem razvoju turizma v občini Piran so predvsem odvisni od dobro utemeljenih in pravočasno izvedenih strateških javnih naložb.

 

Ključne besede

arhitektura, Portorož, Piran, turizem, urbanizem

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top